Aansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID

images

 

Anoeska’s Heart 4 Dogs noch Anoeska Datema-Spruit zijn aansprakelijk voor eventuele aansprakelijkheid t.o.v. cursisten of hun honden, zodoende zijn de volgende voorwaarden ten allen tijde van kracht.

De cursist is zelf aansprakelijk voor:

  • de door hem of haar veroorzaakte schade aan de cursuslocatie, medecursisten of dieren.
  • de door zijn of haar hond veroorzaakte schade aan medecursisten, producten van medecursisten, honden, attributen, lokaal, gebouw
  • de materiële of financiële schade die derden lijden door zijn of haar toedoen

De cursusleider is niet aansprakelijk voor:

  • de hierboven genoemde punten
  • eventuele ongelukken die gebeuren in en om de cursuslocatie zonder toedoen van de cursusleider

Een ieder individu is aansprakelijk voor zijn eigen daden en acties!